Holte Kammerkor


Da Denis Segond har orlov her i foråret, har vi fået en dygtig vikar:

Kasper Borchersen


Kandidat-studerende ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium, som Almen Musiklærer, med speciale i sang- og hørelære-pædagogik, samt egne sang-færdigheder. 

Underviser som en del af studiet i sang og hørelære, for begyndere og let øvede.

Har arbejdet som akkompagnatør for Susanne Hartmann Stægers kor siden 2012.

Derudover
Ansat som korleder for Gentoftekoret og agerer løbende assistent-dirigent for diverse kor rundt om på Sjælland.

Ansat som kirkesanger ved Jægersborg Kirkes VokalEnsemble. Synger derudover som seriøs amatør i Det Unge VokalEnsemble, samt den rytmiske performancegruppe Dopplers.